Privacy verklaring

De Yoga Studio en haar eigenaresse, Sophia Mante-Essen gebruiken de volgende persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen.

Voornaam en achternaam

Adres

Mobielnummer

Emailadres

IBAN rekeningnummer

 

Zij gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Factureren  en incasso’s aanmaken

Versturen van informatie over de lessen via email, WhatsApp/SMS

Het aanbieden van een inlogcode om wijzigingen te kunnen maken in het lesrooster op de website.

De website is er om achtergrond informatie te leveren over De Yoga Studio, evenementen te promoten, via een inlogcode het lesrooster up to date te houden en na goedkeuring  van de cursisten eventueel  foto’s te plaatsen van evenementen.

De website is niet verbonden met google analytics.

De Yoga Studio is ook op Facebook te vinden. Iedereen kan zich daar zelf vrijwillig voor aanmelden door de pagina te liken en kan zich daar zelf ook weer vanaf halen.

Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door De Yoga Studio is terug te vinden in het Privacybeleid van De Yoga studio.